Projekt školení 2010–2011

logo EAFRD
logo PRV
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt č. 10/010/1310b/164/002380

Opatření I.3.I Další odborné vzdělávání a informační činnost

Popis Soubor
Základní informace a doporučení pro uživatele
(formát PDF, velikost 1,65 MB)
Základní orientace v LPIS
(formát PDF, velikost 1,07 MB)
Eroze v LPIS
(formát PDF, velikost 957 kB)
Hospodaření v okolí vod
(formát PDF, velikost 1,3 MB)
Katastr v LPIS
(formát PDF, velikost 1,18 MB)
Tisk map v LPIS
(formát PDF, velikost 1,22 MB)
Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS
(formát PDF, velikost 1,27 MB)
Areály v LPIS
(formát PDF, velikost 856 kB)
Jak evidovat hnojení a aplikace POR v EPH
(formát PDF, velikost 1,55 MB)
Jak evidovat pastvu v EPH
(formát PDF, velikost 1,84 MB)
Jak evidovat produkty a krmiva v EPH
(formát PDF, velikost 0,99 MB)
Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy v EPH
(formát PDF, velikost 720 kB)
Bilance výroby a užití statkových hnojiv v EPH
(formát PDF, velikost 891 kB)
Vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata v IZR
(formát PDF, velikost 1,60 MB)
Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata v IZR
(formát PDF, velikost 1,47 MB)
Objednávky ušních známek a jejich duplikátů v IZR
(formát PDF, velikost 0,98 MB)
Evidence přirozené plemenitby v IZR
(formát PDF, velikost 1,22 MB)
Vyhledávání a přehledy v IZR
(formát PDF, velikost 854 kB)

Pro zobrazení souboru ve formátu PDF musí být v počítači nainstalovaný program pro čtení souborů PDF. Jedním z takových programů je Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.