Projekt školení 2012–2013

logo EAFRD
logo PRV
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt č. 12/015/1310b/163/000031

Opatření I.3.I Další odborné vzdělávání a informační činnost

Konzultace pro zemědělce – téma Voda
Zákazy a omezení hnojení
(formát PDF, velikost 1,6 MB)
Skladování hnojiv
(formát PDF, velikost 1,3 MB)
Zákazy, omezení a skladování POR
(formát PDF, velikost 533 kB)
Závadné látky
(formát PDF, velikost 340 kB)

Projekt č. 12/015/1310b/163/000030

Opatření I.3.I Další odborné vzdělávání a informační činnost

Konzultace pro zemědělce – téma Půda
Registr půdy (LPIS) – základní využití
(formát PDF, velikost 4,21 MB)
Změny v LPIS a dopady do dotací
(formát PDF, velikost 2,07 MB)
Eroze
(formát PDF, velikost 2,48 MB)
Katastr a řešení otázek souvisejících s vlastnicko-uživatelskými vztahy
(formát PDF, velikost 2,03 MB)

 

Pro zobrazení souboru ve formátu PDF musí být v počítači nainstalovaný program pro čtení souborů PDF. Jedním z takových programů je Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.