Ceník služeb

Popis služby Cena bez DPH Poznámka
ZEMĚDĚLSKÉ EVIDENCE
Evidence hnojení a postřiků 5 000 – 10 000 Kč/cca 100 ha farmu a rok dle velikosti a rozsahu se přizpůsobuje cena
Ekologické evidence Cena dohodou hodinově nebo paušál
Havarijní plán 3 000 – 15 000 Kč/podnik dle počtu středisek a složitosti plánu
Zelená nafta 750 Kč/100 ha a měsíc  
Provozní řád 5 000 – 15 000 Kč/podnik dle počtu zdrojů
POZEMKY
Pachtovní smlouvy Cena dohodou hodinově nebo paušál
Identifikace vlastnictví Cena dohodou hodinově nebo paušál
Měření pozemků v terénu 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady  
Mapy Příprava a tisk 1500 – 3000 Kč/m2  
DOTACE
Odborné konzultace obecně 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady drobné telefonické konzultace zdarma 
Řešení eroze 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady  
ŠKOLENÍ
Individuální školení 800 Kč/hod + 9 Kč/km cestovní náhrady drobné telefonické konzultace zdarma 
Skupinové školení 6 000 – 12 000 Kč/školení + 9 Kč/km cestovní náhrady podle počtu účastníků a délky školení