Projekt školení 2011–2012

logo EAFRD
logo PRV
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Projekt č. 11/013/1310b/132/001622

Opatření I.3.I Další odborné vzdělávání a informační činnost

Část obecná (Portál farmáře)
Základní informace o Portálu farmáře a o Portálu farmáře SZIF
(formát PDF, velikost 1,6 MB)
Část evidence půdy (LPIS)
Základní orientace v LPIS
(formát PDF, velikost 1,2 MB)
Eroze
(formát PDF, velikost 1,2 MB)
Používání POR v okolí vod
(formát PDF, velikost 1,1 MB)
Katastr
(formát PDF, velikost 1,3 MB)
Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu, areály
(formát PDF, velikost 1,6 MB)
Tisk map
(formát PDF, velikost 2,5 MB)
Část evidence přípravků a hnojiv (EPH)
Jak evidovat hnojení a aplikace POR
(formát PDF, velikost 1,5 MB)
Jak evidovat pastvu a bilance výroby a užití statkových hnojiv
(formát PDF, velikost 2,2 MB)
Evidence krmiv
(formát PDF, velikost 1,2 MB)
Evidence krmiv pro ekologické zemědělce
(formát PDF, velikost 1,3 MB)
Skladové karty
(formát PDF, velikost 1,1 MB)
Zelená nafta a evidence činností
(formát PDF, velikost 996 kB)
Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy
(formát PDF, velikost 929 kB)
Část registru zvířat (IZR)
Vedení stájového registru pro individuálně evidovaná zvířata
(formát PDF, velikost 1,6 MB)
Vedení stájového registru pro skupinově evidovaná zvířata
(formát PDF, velikost 1,6 MB)
Vedení registru koní
(formát PDF, velikost 1,9 MB)
Evidence přirozené plemenitby
(formát PDF, velikost 1,5 MB)
Vedení evidence léčení a léků
(formát PDF, velikost 1,4 MB)
Jak vytvořit sestavy „na míru“
(formát PDF, velikost 1,0 MB)
Objednání ušních známek, jejich duplikátů a čipů
(formát PDF, velikost 1,3 MB)

Pro zobrazení souboru ve formátu PDF musí být v počítači nainstalovaný program pro čtení souborů PDF. Jedním z takových programů je Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.