Školení

Hromadná školení a semináře do odvolání neposkytujeme.

Školící činnost považujeme za jednu z našich hlavních činností. Osobně preferujeme školení formou individuálních konzultací, neboť si myslíme, že takovýto typ školení má pro účastníka největší efekt. Nicméně po úpravách, které proběhly v zemědělských registrech v roce 2015 (zejména LPIS) se nebráníme znovu ani školením hromadným. Na všech školeních se vždy snažíme prezentovat informace interaktivní a zábavnou formou. Účastník školení pracuje s daty své farmy, aby si vysvětlované téma mohl rovnou promítnout do své situace. Obsah, délka a náplň školení záleží na požadavcích organizátora, program školení se připravuje vždy na míru objednateli. My jako školitelé jsme maximálně flexibilní.

Individuální školení pro jednotlivce nebo menší skupinky uživatelů

  • Doba trvání školení činí od 2 do 8 hodin podle toho, jaká struktura školení je dohodnuta.
  • Školení se přizpůsobuje potřebám uživatele, jeho dosavadním zkušenostem s aplikacemi Portálu farmáře a počítačovým schopnostem.
  • Školení je prováděno na dohodnutém místě u uživatele, přičemž uživatel musí mít funkční přístup do Portálu farmáře (uživatelské jméno a heslo).

Cenové podmínky:

Službu zajišťuje jeden lektor a celková cena činí 800 Kč/hod. + cestovné.